"logo

Raamatupidamis teenused

Raamatupidamise baashinnad:

 • 1-50 algdokumenti ja kuni 5 töötajat EST 100.00
  maksuarvestus FIN 250.00
  iga järgnev dokument 1,20 €
 • MTÜ/KÜ/ UÜ-d 1-40 dok 65 € kuu ja iga järgnev dokument 1,20 €
  Hindadele lisandub käibemaks

Raamatupidamis baashinnas sisalduv

 • Konsultatsioonid
 • Dokumentatsiooni säilitamine
 • Andmete varundamine
 • Algdokumentide kontroll ja töötlemine
 • Müügi ja laekumiste kajastamine (müügireskontro)
 • Ostu ja tasumiste kajastamine (ostureskontro)
 • Põhivahendite arvestus
 • Kassaraamatu pidamine
 • Deklaratsioonide esitamine maksuametile
 • Põhivahendite arvetus
 • Bilansi ja kasumiaruande koostamine tellimisel kord kuus, etteteatamisega mitte vähem kui 5 päeva.

Raamatupidamis lisateenus:

 • Objekti arvestus (väljatrükk programmist)
 • Aruandva isiku kuluaruanne
 • Töötasuarvestus (sisaldub: töötasuarvestus, töötasulehed (ette tellimisel), lisatasud, preemiad, puhkusetasud, TSD deklaratsioonid 10/12.ndaks kuupäevaks)
 • Deklaratsioonide kordav parandus Kliendi süül 10,00
 • Pangaülekanded/maksekorraldused tunnihinde alusel
 • Lisaaruanne kiirtööna etteteatamisega 2 päeva
 • Statistikaaruande koostamine tunnihinde alusel
 • Komandeeringuaruanne
 • Müügireskontrost arvete väljastamine ja saatmine
 • Aastaaruanne
 • A1 koostamine

Soome raamatupidamis lisateenused

 • Katso volitus
 • Tilaajavastuust isikukardi tellimuse teostamine
 • Katso koodide eel-aktiveerimine
 • Maksuregistritesse registreerimine Y1
 • Maksuregistri muudatuste teostamine Y4
 • 0% Maksukaart
 • Avaldus kohtule võlakäitluse peatamiseks
 • Töötaja aastaaruanne
 • 6B aruande esitamine
 • Tilaajavastuu registreerimine koos dokumentatsiooni esitamisega
 • Esindustund Soome maksuametis
 • Maksuvõla puudumise tõendi toomine Verotoimistost
 • Maksukaart
 • Tervishoiuteenuse lepingu sõlmimine Soomes
 • Vastutus/töötajate kindlustuste sõlmimine
 • Soome ehitusteenuse peatöövõtu deklareerimine
 • Ühistöömaa deklaratsioonid
 • Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine

Hinna sisse kuulub eeskirjade pidev tasuta korrastamine püsikliendile.

Personaliarvestus

 • 1 Töötaja (töölepingud, juhatuse liikme lepingud, puhkuste ajakava, käskkirjad ja teatised)
 • Töösisekorraeeskirjad alates
 • Ametijuhendid
 • Kogu tööohutust ja töökeskkonda puututav dokumentatsioon paketina

Küsi hinnapakkumist »